smok ในการศึกษาเรียนรู้นี้ พบว่าการแสดงออกของ Iba

0 Comments
smok

smok

ในการศึกษาเรียนรู้นี้ smok พบว่าการแสดงออกของ Iba-1 มากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังในรอบๆฮิปโปโปเตมัส

แคมปัส CA1 ของบุตรหลานอายุ 1 smok เดือนที่สัมผัสละอองยาสูบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีนิโคติน (เทียบกับกรุ๊ปควบคุม) คำตอบนี้ทำให้เห็นว่าองค์ประกอบของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนิโคตินสามารถก่อให้เกิดการอักเสบเฉพาะที่ในฮิบโปซึ่งเป็นหลักที่ของสมองที่มีหน้าที่สำคัญในความจำระยะยาวและก็

การศึกษา ( Lazarov and Hollands, 2016). เพื่อเกื้อหนุนการศึกษาค้นพบนี้ การวิเคราะห์ IPA ของยีนที่เกี่ยวพันกับการอักเสบของระบบประสาทศูนย์กลางในบุตรหลานโดยใช้ข้อมูลการถอดรหัสเยื่อ

หุ้มสมองด้านหน้าเปิดเผยให้มองเห็นโมเลกุลที่ทับทับกันจำนวนไม่ใช่น้อยขึ้นซึ่งมีผลต่อการอักเสบของระบบประสาทศูนย์กลางสำหรับบุตรหลานที่สัมผัสกับยาสูบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีนิโคติน เมื่อเทียบกับปริมาณยีนที่ทับทับกัน ในบุตรหลานที่สัมผัสกับยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิวัวว่ากล่าวน การกระตุ้นเป็นระยะเว

ลาที่ยาวนานของ microglia ที่ก่อให้เกิดการอักเสบสามารถส่งผลให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบประสาท การขาดดุลทางระบบประสาท และก็การเสื่อมสลายของระบบประสาท ซึ่งชี้ว่าองค์ประกอบข

องยาสูบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่ไม่ใช่นิโคตินเป็นภัยรุกรามต่อระบบประสาทศูนย์กลางที่กำลังปรับปรุงอย่างยิ่ง จากผลการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้ารวมทั้งการวิจัยนี้ (กล่าวอีกนัยหนึ่ง การแสดงออกของ Ib

a-1 สูงมากขึ้นในบุตรหลานที่สัมผัสกับละอองลอยของยาสูบกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน แม้กระนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวในบุตรหลานที่สัมผัสกับละอองยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิวัวติเตียนน)ห

วางและก็ภาควิชา , 2550 ; โอปนาสุขet al. , 2001 ; Wielgus แล้วก็แผนก , พุทธศักราช 2547 ) เป็นได้ว่านิวัวตำหนินสามารถคุ้มครองปกป้องระบบประสาทในระดับหนึ่งโดยการคุ้มครองป้องกัน/ทุเลาการกระตุ้นของไมโครเกลีย ดังที่ได้ทวนในคราวหลัง

เพื่อเกื้อหนุนข้อสมมติที่เสนอว่าการได้รับสารนิโคตินในตอนวัยเด็กนำมาซึ่งการปกป้องคุ้มครองระบบประสาทในระดับหนึ่งHuang et al (2007 ) ชี้ให้เห็นว่าการดูแลรักษาจาก PND 1-7 ด้วยนิโคติน (โดยการใส่ท่อช่วยหายใจในกระเพาะ, จำนวนรวมรายวัน 6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน) ลดปริมาณเซลล์ตายในพื้นที่ CA3

 ของฮิปโปโปเตมัสแคมปัส (ดังเช่นว่า ในชั้น CA3 oriens แล้วก็ radiatu พื้นที่) ในการค้นคว้าอื่นWielgus et al. (2004)ชี้ให้เห็นว่าไข่แดงของตัวอ่อนของลูกเจี๊ยบได้รับสารนิโคตินในจำนวนต่ำ (วันที่ 1-7) ของตัวอ่อน (จำนวนนิโคติน 100 ng ต่อวัน) ทำให้มีการเกิดการหยุดยั้งการถึงแก่กรรมของเซลล์ประสาทสั่งด้

วยนิโคตินและก็การเติบโตของเซลล์ประสาทที่มากขึ้น ( Wielgus et al. , 2004 ) . นอกนั้น โอปนาสุขและก็ภาควิชา (2001)พบว่านิโคติน (การดูแลและรักษา 1 ไมโครโมลาร์ตรงเวลา 7 วัน) เพิ่มการแ

พร่ระบาดและก็การดำรงชีวิตของสารเริ่มของเซลล์ประสาทในสมองน้อยที่ถูกทำให้บริสุทธิ์จากหนูอายุ 5 วัน ( Opanashuk et al. , 2001 ) เมื่อเอามารวมกัน การเรียนรู้กลุ่มนี้ทำให้เห็นว่าการได้รับนิโคตินในจำนวนต่ำในตอนวัยเด็กอาจมีผลสำหรับเพื่อการคุ้มครองป้องกันระบบประสาทโดยการจำกัดการเสียชีวิตของเซลล์ความเจริญ รวมทั้งเกื้อหนุนการผลิตเซลล์ประสาทในราษฎรของเซลล์ประสาทบางกรุ๊ป