voopoo ในเวลาที่การศึกษาเรียนรู้ที่ให้หลักฐานเกี่ยวกับผลพวง

0 Comments
voopoo

voopoo

ในเวลาที่การศึกษาเรียนรู้ที่ให้ voopoo ลักฐานเกี่ยวกับผลพวงของการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาวต่อ

หลักการทำงานของบุฝาผนังเส้นโลหิต voopoo โดยปกติมีจำกัด แต่ว่าก็มีการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มอีกเพื่อวัดผลในระยะสั้นของพวกเขา ที่สำคัญ ความยากแค้นสำหรับเพื่อการสรุปผลสัมบูรณ์ตามหลักฐานตอนนี้เกิดจากกรรมวิธีก

ารต่างๆที่ใช้ในลัษณะของการเรียนรู้ต่างๆรวมทั้งความต่างในกรรมวิธีการวัดหลักการทำงานของบุฝาผนังเส้นเลือด ประชาชนในการศึกษาวิจัย แรงกดดันกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไม้สอย ส่วนประกอบของเหลว (

จำนวนนิโคตินและก็สารแต่งกลิ่นรส) แล้วก็จำนวนแล้วก็ช่วงเวลา ของไอที่สูดเข้าไป อย่างไรก็ดี ผลพว

งที่ก่อให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยินยอมรับอย่างมากมายจากที่เจาะจงเอาไว้ในบทบรรณาธิการปัจจุบันโดย Eissenberg et al 3ที่ยังเรียกร้องให้มีการประเมินหลักฐานตอน

นี้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อย่างพอเพียง ตามข้อตกลงนี้ การทบทวนอย่างมีระบบแล้วก็การวิเคราะห์อภิมานเมื่อเร็วๆนี้สรุปว่ายาสูบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สมควรถูกบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับระบบ

หัวใจและก็เส้นเลือด ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเนื่องจากว่าหลักฐานที่เชื่อมโยงยาสูบอิเล็กทรอนิกส์กับรูปแบบการทำงานของบุฝาผนังเส้นโลหิตขาดตกบกพร่อง 51

การเล่าเรียนหนึ่งเทียบผลพวงกระทันหันของยาสูบกับยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนนิโคตินเพียงนิดหน่อยในผู้ดูดบุหรี่ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่ดูดบุหรี่ต่อรูปแบบการทำงานของบุฝาผนังเส้นโลหิต•ไม่มีการดูดซึมได้ สัญลั

กษณ์ของความตึงเครียดจากปฏิกิริยาขบวนการออกซิเดชัน และก็ระดับวิตามินอี ทั้งยังยาสูบและก็ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ชี้ให้เห็นว่าเพิ่มสัญลักษณ์ของความตึงเครียดขบวนการออกซิเดชันและก็ลด FMD •ไม่มีการดูดซึม และก็

ระดับวิตามินอีในผู้ดูดบุหรี่แล้วก็ผู้ไม่ดูดบุหรี่ พบว่ายาสูบและก็ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง 71งานก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาของพวกเราชี้ให้เห็นว่าการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในระยะสั้นในผู้ดูดบุ

หรี่ที่มีร่างกายแข็งแรงก่อให้เกิดการไม่มีค่าของลักษณะการทำงานของบุฝาผนังเส้นโลหิตและก็การเพิ่มขึ้นของความแข็งแรงของเส้นโลหิต 72ผู้อื่นบ่งบอกถึงถึงความแตกต่างจากปกติของบุฝาผนังเส้นโลหิตขนาดเล็กรุนแ

รงที่วัดโดยการขยายเส้นโลหิตด้วย acetylcholine ในผู้ดูดบุหรี่กับสัญลักษณ์ที่มากขึ้นของความเคร่งเครียดขบวนการออกซิเดชันแล้วก็ความฝืดของเส้นเลือดแดงภายหลังจากได้รับยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิวัวว่ากล่าวน แม้กระนั้นไม่ใช่ภายหลังยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีนิโคติน 73การไม่มีค่าที่คล้ายกันของการกระทำตามระเบียบกฎเกณ

ฑ์ของเส้นเลือดเจอได้จากการสูบยาสูบแบบกระทันหันหรือยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในผู้ดูดบุหรี่ ( รูปที่ 2 C ) 63ขณะที่การเล่าเรียนเพศหญิงที่ดูดบุหรี่พบว่ามีความฝืดต่างกันอย่างเป็นจริงเป็นจังภายหลังจากดูดบุหรี่เพียงแต่ยา

สูบยาสูบหนึ่งมวน แต่ว่าไม่เจอหลังจากที่ได้ใช้ ยาสูบกระแสไฟฟ้า 74ในผู้ดูดบุหรี่ไม่บ่อยนักที่มีร่างกายแข็งแรง การสูดดมไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ 10 ครั้งทำให้เซลล์ต้นกำเนิดบุฝาผนังเส้นโลหิตเวียนมากขึ้นโดยวัดโดยโฟลว์ไซโตเมโทรี ซึ่งเปรียบเทียบได้กับความเคลื่อนไหวที่มองเห็นได้ภายหลังดูดบุหรี่ยาสูบหนึ่งมวน 75การเรีย

นรู้เมื่อเร็วๆนี้เทียบผลพวงฉับพลันของเครื่องมือที่ไม่เผาผลาญความร้อน ยาสูบกระแสไฟฟ้า แล้วก็ยาสูบยาสูบในผู้ดูดบุหรี่ที่มีร่างกายแข็งแรง เผยออกมาว่าการใช้สินค้าเพียงอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวนั้นชมรมกับ FMD ที่ผิดพลาดซึ่งความร้อนไม่เผาไหม้รวมทั้งยาสูบอิเล็กทรอนิกส์มีความทัดเทียม อันตรายน้อยกว่ายาสูบยาสูบ